LÄNKAR

 

(uppdaterat 2021-09-01)Norges Järnvägsmuseum, Hamar.

Norsk lok- och motorvagnsutveckling, i form av ca 120 av mina norska modeller i 1:160.  Deponerade i två montrar.Järnvägsmuséet, Gävle.


Ca 400 av mina lok och motorvagnsmodeller i 1:160 visande svensk lokhistoria - från första ångloken till senaste snabbtågen
som vitrinmodeller.
OBS!  Modellerna deponerades åren 2004-2017 i montrar på museet, vilket nu är stängt för ombyggnad. Museet öppnar igen troligen 2023, då hoppas
jag kunna visa dom publikt igen.


Hobbybokhandeln, Stockholm.Spårvägsmuseet, Stockholm

Ca 60 av mina spårvagns-, T-bane- och pendeltågsmodeller i 1:160
från Stockholms lokaltrafik fanns utställda här
som vitrinmodeller.
OBS!  Modellerna deponerades åren 2008-2017 i monter på museet, vilket nu är stängt p g a flytt. Museet öppnar igen 2021/ 2022, då jag hoppas kunna visa dom publikt igen.Modellrallaren.Svenskt Modelljärnvägsforum.

"Ur vitrinerna"
- presentation av min N-samling.Svenska Järnvägsklubben.Omnibus News  

Heltäckande tysk sajt om modellbussar.