Brittiska lok och motorvagnar i skala 1:160 (N)

UPPDATERAT: alla bilder utbytta 27/7 2012

Brittiska diesellok, översikt Brittiska ellok, översikt Storbritannien, översikt 2 Class 02, 03, 04, 04 Class 07, 08, 11 Class 14, 17, 20 Class 22, 23, 29 Class 24, 25, 27 Class 28, 31, 33 Class 35, 37, 40 Class 41, 42, 43 Class 45, 47, 50 Class 52, 52, 56, 57 Moderna diesellok Class 58, 59, 60 Class 66, 67, 70 Class 70, 71, 73, 74 Class 76, 77, 82, 83 Class 84, 85, 86, 87 Class 89, 90, 91, 92 Manövervagnar (lokdragna tåg) Eurotunnel 9000, 9700, Eurostar Class 373 Brittiska dieselmotorvagnar, översikt Class 101, 108, 115, 139 Class 142, 143, 144, 150 Class 153, 155, 156 Class 158, 159, 165, 166 Class 168, 170, 172 Class 175, 180, 185, 205 Class 220, 221, 222 Brittiska el. motorvagnar 25 kW (+ 750 V strömskena i vissa fall), översikt Class 303, 310, 313, 315, 317 Class 318, 319, 321, 323 Class 325, 332, 323, 324 Class 350, 357, 360, 365 Brittiska snabbtåg, översikt APT-P, APT-E Virgin Trains class 220, 390 Class 370/ APT-P, APT-E, Class 91/ IC 225) Class 380, 390, 395 Brittiska el. motorvagnar 750 V strömskena, översikt Class 411, 415, 421, 423 Class 442, 444, 450 Class 455, 458, 460, 466 Class 483, 508, 507