Luxemburg´s lok och motorvagnar
i skala 1:160 (N)


(Min samling statiska vitrinmodeller)


UPPDATERAT: Maj-2021 (nya bilder)


CFL-översiktDel 1.  CFL Ellok m m

CFL  Ellok CFL  3000, CFL  3600 CFL  4000 + CFL  manövervagn DABpbfa


Del 2.  CFL Diesellok och lokomotorer

CFL  Diesellok CFL  450,  CFL  600 CFL  800,  CFL  900 CFL  1000,  CFL  1030 CFL  1100,  CFL  1500 CFL  1600,  CFL   1800 CFL  DE 18/ 300 CFL  DE 18/ 300

Del 3.  CFL El. motorvagnar

CFL El. motorvagnar0 CFL  250,  CFL  2000 CFL  2200 (Coradia Duplex),  CFL  2300 (KISS)

Del 4.  CFL Dieselmotorvagnar

CFL  200,  CFL  21000