Italienska lok och motorvagnar (FS), i skala 1:160 (N)

FS översikt I FS översikt II FS ellok E321 (1921), E321+E322, E323 E326, E400 E330, E331, E332 E360, E333 E402.000, E402P, E402A E402B, E403 E404/ ETRX500, ETRY500 E404.1, E404.5, E404.6 / ETR500 E405, E412, E414 E424, E430 E428 E431, E432 E444, E454, E464 E470, E472 E550, E551, E554 E552, E570 E626, E636, E645.001 E632, E645, E646 E652, E655, E656 207, 211, 235 214, 245, 255 D141, D143 D145.1, D145.2, D146 D341, D342.4, D343 D345, D443, D445 Pendolino ETR 460, ETR 470, ETR 485 ETR 600, ETR 610 ALe 506, ALe 501, ALe 642 ALe 540, ALe 601, ALe 840 ALe 801, ALe 803, ALe 724 ALn 663, ALn 668 Manövervagnar


   Några beställningsjobb i skala 1:160 (N)

D145.1,  D145.2 D145.1,  D145.2 D146 ALe 801/ 940 ALe 801/ 940