Italienska lok och motorvagnar,
i skala 1:160 (N)


(Min samling statiska vitrinmodeller)


* UPPDATERAT:  Nya modeller - Nya bilder! (Augusti -2020),  scrolla ned.


BESTÄLLNINGSJOBBEN återfinns nederst på sidan!


FS översikt I FS översikt II

Del 1. FS Ellok


FS Trefas-lok FS Äldre ellok FS Moderna ellok FS E.321 I (1921),  FS E.321 II (1927)  (strömskena) FS E.321 + E.322,   FS E.323 FS E.326,  FS E.400 FS E.330,  FS E.331,  FS E.332  (trefaslok) FS E.360,  FS E.333  (trefaslok) FS E.402.000,  FS E.402P,  FS E.402A FS E.402B,  FS E.403 FS E.404/ ETRX500,  FS E.404/ ETRY500 FS E.404.1,  FS E.404.5,  FS E.404.6 / ETR500 FS E.405,  FS E.412,  FS E.414 FS E.424,  FS E.430 FS E.428 S E.431,  FS E.432 (trefaslok) FS E.444,  FS E.444R,  FS E.454,  FS E.464 FS E.470,  FS E.472  (trefaslok) FS E.550,  FS E.551,  FS E.554  (trefaslok) FS E.552,  FS E.570  (trefaslok) FS E.626,  FS E.636,  FS E.645 (001-032) FS E.632 (´00),  FS E.645 (´00),  FS E.646 (´90) FS E.652,  FS E.655,  FS E.656


* UPPDATERAT (FS Ellok):  Nya modeller - Nya bilder! (Augusti -2020)

FS E.401 (ex E.402A) FS E.401 (ex E.402A) FS E.402A FS E.402B FS E.404.5/ ETR 500 (´90) FS E.414 (´00),  FS E.414 (´10) FS E.424 (´90),  FS E.444R (´90) FS E.491 FS/Mercitalia E.483 (Traxx 2),  FS/Mercitalia E.494 (Traxx 3) FS E.621,  FS E.633 (´80) FS E.636.284,  FS E.636 (´00) FS E.645 (´90 helbrun),  FS E.646 (´60)

Del 2. FS Diesellok och lokomotorer

FS 207,  FS 211,  FS 235 FS 207,  FS 208,  FS 211 FS 214,  FS 245,  FS 255 FS D.141,  FS D.143 FS D.145.1,  FS D.145.2,  FS D.146 FS D.341,  FS D.342.4,  FS D.343 FS D.345 (´00),  FS D.443 (´00),  FS D.445 (´00)


* UPPDATERAT (FS Diesellok och lokomotorer):  
Nya modeller - Nya bilder! (Augusti -2020)

FS 208,  FS 214.1,  FS 216 FS 235,  FS 245.2 FS D.345 (´70),  FS D.443 (´70),  FS D.445 (´90) FS D.449 (ex D.343)

Del 3. FS Motorvagnar och manövervagnar

FS ETR 401 (Pendolino, prototyp),  FS ETR 450 (Pendolino) FS ETR 460,  CISALPINO  ETR 470,  FS ETR 485 FS ETR 600,  CISALPINO  ETR 610 FS ALe 506/426 (TAF),  FS ALe 501/502 (Minuetto),  FS ALe 642 FS ALe 540,  FS ALe 601,  FS ALe 840 FS ALe 801/940,  FS ALe 803,  FS ALe 724 FS ALn 663,  FS ALn 668 Manövervagnar


* UPPDATERAT (FS Motorvagnar):  
Nya modeller - Nya bilder! (Augusti -2020)

FS ETR 401 (Pendolino, prototyp),  FS ETR 450 (Pendolino) FS ETR 220 FS ETR 103 (Pop),  FS ETR 425 (Jazz) FS ETR 400 (Frecciarossa 1000) NTV ETR 575 (Italo),  NTV ETR 675 (Italo ´Avelia´) FS ETR 600 (Frecciargento),  FS ETR 700 (ex HSA/ FYRA) FS ATR 220 (Pesa Atribo),  FS ATR 365 (Sardinien)


   Några beställningsjobb i skala 1:160 (N)


FS Gruppo 746 FS E.402 FS E.403,  FS E.321,  FS D.146,  FS D.445 FS E.645 040 FS E.645 FS E.646 FS D.145.1,  FS D.145.2 Fs D.145.1,  Fs D.145.2 FS D.146 FS ALe 601 FS ALe 801/940 FS ALe 801/940 FS ALe 841 FS ALn 773 FS 1.cl car FS 2.cl car FS luggage car Italienska bussar Italienska bussar (FIAT)